Uva Doro

San Patrignano

San Patrignano

Het verhaal…

De missie van San Patrignano …

San Patrignano biedt opnieuw een thuis, een familie voor jonge mensen die de weg kwijt zijn. Die hun motivatie hebben verloren en die terug aan een nieuwe toekomst willen werken. Er wordt gebouwd aan een nieuw leven dat bestaat uit zelfrespect, waardigheid, verantwoordelijkheidszin en enthousiasme. Op deze manier kunnen gezinnen hopelijk terug verenigd worden in alle sereniteit.

Een nieuwe toekomst, nieuwe zin in het leven wordt opgebouwd op basis van solide fundamenten en op basis van stevige waarden: eerlijkheid, toewijding, respect voor zichzelf en voor anderen, solidariteit, het vermogen om met elkaar om te gaan. Jongeren ervaren oprechte hulp van mensen die niet oordelen, maar die je bijstaan.

San Patrignano wil garant staan voor persoonlijke groei. Men kan de onderbroken studie opnieuw voltooien, een professionele en universitaire opleiding volgen, artistieke ambachten en vakmanschap leren en dit alles om persoonlijke vaardigheden te verbeteren. Een opleiding helpt je immers om weer zelfvertrouwen te krijgen wat betekent dat je weer plannen kan maken voor de toekomst.

De duurzame aanpak staat in harmonie met het milieu en de uitdaging om een nieuwe milieucultuur op te bouwen. Daarom is er veel aandacht voor de bescherming van groen, voor de biologische landbouw, en de zorg voor dieren.

Het traject is gratis, want liefde is een geschenk. Die liefde moet weer gevonden worden  voor al de families die lijden. De families, maar vooral de jongeren, kunnen troost en steun vinden in de deskundige en betrouwbare begeleiding van de gemeenschap en van de vele vrijwilligers. Het project is een engagement voor een betere samenleving door middel van de vele preventieprojecten.

San Patrignano stapt ook naar buiten in de zoektocht naar algemeen welzijn voor jongeren. Dit gebeurt door middel van specifieke activiteiten op scholen, internationale diepgaande evenementen, specifieke en brede programma’s en de onophoudelijke strijd tegen verslaving.

San Patrignano in cijfers…

Al meer dan 40 jaar verwelkomt de gemeenschap van San Patrignano jongens en meisjes met verslavingsproblemen en dit volledig gratis, zonder enige bijdrage van hun familie te vragen.
Jongeren worden opgevangen zonder enige vorm van ideologische of sociale discriminatie.

Sinds 1978 heeft San Patrignano meer dan 26.000 jongeren verwelkomd en hun een huis en gezondheidszorg gegeven, juridische bijstand geboden, de mogelijkheid gegeven om opnieuw te studeren, om een beroep te leren, om hun leven te veranderen en om tenslotte  sterk te kunnen terugkeren in de samenleving.

Momenteel zijn er ongeveer 1.000 jongens en meisjes in de gemeenschap. Onder hen zijn er ook moeders die samen met hun kinderen de draad terug proberen op te pikken. Verder is er een specifieke afdeling voor minderjarigen, waar nu ongeveer 30 jongeren herstellen.

Sommige van de mensen die in San Patrignano worden opgevangen, volgen de cursus als alternatief voor de gevangenis. In de afgelopen 25 jaar heeft de gemeenschap meer dan 4.000 jaar gevangenisstraffen vervangen door rehabilitatieprogramma’s die gericht zijn op volledig herstel en op sociale integratie en arbeids re-integratie.

In de Gemeenschap zijn 109 vrijwilligers actief en 275 medewerkers en adviseurs. 40% heeft zelf het herstelproces in San Patrignano voltooid.

Volgens sociologisch en toxicologisch onderzoek, uitgevoerd door de universiteiten van Bologna, Urbino en Pavia bij voormalige gasten van de gemeenschap, is het percentage dat volledig is hersteld na het voltooien van de cursus in San Patrignano meer dan 72 procent.
De middelen die nodig zijn om in het onderhoud van de jongeren te voorzien zijn deels afkomstig van de activiteiten en goederen en diensten die in eigen beheer worden uitgevoerd. De andere onkosten worden betaald van donaties en bijdragen van particulieren.
De gemeenschap zet zich ook al jaren in voor de preventie van verslaving, door middel van initiatieven zowel binnen de gemeenschap als in heel Italië.
Elk jaar ontvangt San Patrignano eveneens honderden mensen en operators uit tientallen landen over de hele wereld.

Studeren op San Patrignano

Een beroep leren op de best mogelijke manier is een geweldige opportuniteit die wordt geboden door de Gemeenschap van San Patrignano. Het is immers door dagelijks werk dat elke jongere betrokken kan geraken, zijn grenzen onder ogen kan zien en zijn potentieel kan ontdekken of herontdekken.
Er worden meer dan 50 opleidingsactiviteiten aangeboden in de 40 aanwezige sectoren, waarvan er vele konden opgericht worden dankzij de inzet van ambachtslieden en professionals.
Elk van de jongeren kan, na een eerste fase van acclimatisatie, zijn eigen pad kiezen om alzo zichzelf te ontplooien.

Het aanleren van een beroep maakt een mens bekwaam en passioneel en net dat is de sleutel om met opgeheven hoofd terug te keren naar de samenleving.

Elke jongere krijgt eveneens de kans om de in het verleden stop gezette studies op elk niveau en schoolniveau te hervatten.

Het herstelprogramma en de getuigenissen

Een educatief traject

Het therapeutische pad is in wezen educatief en revaliderend. De persoon wordt niet geacht een “ziekte” te hebben en medicatie wordt niet gebruikt tijdens het herstel.

Om specifieke, individuele problemen te behandelen, worden psychotherapeutische interventies geïmplementeerd wanneer ze noodzakelijk zijn.

Individueel programma

Het herstelprogramma is gepersonaliseerd en varieert afhankelijk van de verschillende kenmerken en behoeften van elk individu. Daarom is er geen gedefinieerde therapeutische gestructureerde aanpak. Gezien de problemen en de noodzaak van een radicale verandering van de persoon, is echter een residentieel herstelprogramma van ongeveer 3 jaar nodig

Het belang van de groep

Wanneer een jongere in de gemeenschap toe komt, wordt hij of zij toegewezen aan één van de vormingssectoren die San Patrignano aanbiedt. De jongere wordt toevertrouwd aan een andere jongere die zijn leermeester wordt en die hem of haar in het eerste jaar van de gemeenschap (de tijd verschilt van persoon tot persoon) voortdurend volgt tijdens het traject. De jongere woont in een ruimte samen met de tutor en andere jongeren. Elke kamer heeft zijn eigen manager, net zoals elke sector één of meer docenten heeft.

In deze groep zal de jongere zijn dagelijks leven leiden in de gemeenschap

De etappes van de route

Het groeiproces van de persoon vindt plaats door dagelijkse confrontatie met klasgenoten en sectormanagers (professionele opvoeders). Geleidelijk aan komen de kritieke problemen en kwetsbaarheden van het individu naar voren. Deze worden dan geanalyseerd en aangepakt. Elke jongere krijgt tijdens de cursus geleidelijk aan grotere verantwoordelijkheden, zowel in zijn sector waartoe hij behoort als in de talrijke activiteiten die in de gemeenschap plaats vinden (sportieve, artistieke, culturele activiteiten). In de loop van de tijd wordt de jongere zelf een leermeester voor een andere hulpbehoevende. Op deze manier gaan de gasten van de gemeenschap zich dag na dag nuttiger voelen voor zichzelf en voor anderen.

Door te experimenteren met nieuwe vormen van verantwoordelijkheden wordt een alternatief geboden voor de illusie van drugs. De regels van het gemeenschapsleven zijn niets anders dan die van het burgerlijk samenleven, met respect voor zichzelf, voor de anderen en voor het milieu.

Relatie met de familie

Gaandeweg proberen we ook de relatie tussen de jongeren en hun familie te herstellen.

In eerste instantie wordt de jongere gedetacheerd en is alleen briefwisseling mogelijk.

Het gezin wordt geadviseerd om een pad te volgen dat parallel loopt met dat van hun zoon of dochter en dit door ergens in Italië deel te nemen aan activiteiten van één van de verenigingen  die verband houden met San Patrignano.

Na een eerste periode van acclimatisatie van de jongere en afhankelijk van de voortgang van zijn of haar traject, kan het gezin een eerste bezoek aan de gemeenschap brengen. In een laatste fase van de cursus zijn er thuistests waarin de jongen alle evaluaties maakt met betrekking tot het uitstippelen van zijn nieuwe toekomst.